Nordre Ringvej 5, 8550 Ryomgård, Tlf.: 8753 6350
Forældresamtaler
Alle forældre inviteres til individuelle samtaler med personalet

Der bliver tilbudt forældrsamtale 3-5 mdr. efter start i vuggestue/børnehave. Samtalen skal bruges til en snak om hvordan indkøringen er gået og hvordan jeres barn trives. Det gælder både ved start i vuggestue og børnehave.

Der vil være en samtale for de kommende skolebørn i september. Så er der god til at arbejde med de indsatser vi i fællesskab finder ud af inden tidlig SFO start, som er 1.april.

Det er vigtigt at vi i fællesskab arbejder med barnets udvikling og trivsel

Syddjurs kommune har besluttet at alle børn skal have lavet en sprogvurdering når de er ca.3 og 5 år. Den danner også grund for den første forældre samtale i børnehaven,  samt skole  samtalen inden skolestart.

I er til enhver tid velkommen til at bede os om en samtale, ligesom vi kontakter jer for en samtale, hvis vi synes der er behov for det.

Vedr. overgangen fra vuggestue til børnehave arrangerer vi en samtale med jer.

 

Forældremøde

Vi afholder valg til forældrebestyrelsen en gang om året. Vi har et overordnet mål om at der skal sidde 3 rep. fra børnehaven og 2 fra vuggestuen. Man sidder for to år ad gangen. Denne aften har vi også et emne vi diskuterer og måske bliver klogere på, eller muligvis en foredragsholder.

Sidst opdateret 1. oktober 2018