Nordre Ringvej 5, 8550 Ryomgård, Tlf.: 8753 6350
Dagligdagen
Så hvordan kan en dagligdag se ud her i børnehuset for børnehavebørnene.

Børnehaven: (Troldestuen, Koglestuen og Uglestuen)

 

Vi serverer morgenmad indtil kl. 7.15 i fællesrummet for både vuggestuebørnene og børnehavebørnene. Morgenmaden består af havregryn, rugfras, havregrød og mælk. Kl. 7.30 går vuggestuebørnene på deres egen stue.

I løbet af formiddagen startes forskellige aktiviteter ude og inde.
Vi laver en ugeplan hvor vi får tilrettelagt vores forskellige aktiviteter. Hver gruppe har som hovedregel en turdag om ugen, hvor børnene har deres egen rygsæk ( som børnehaven har købt) med madkasse og drikkedunk i.

Børnene må spise af deres madpakker i løbet af formiddagen.

Kl. ca. 11 begynder vi i fællesskab at rydde op og bagefter går vi på stuerne og holder samling.

Samlingen er vigtig for os, børnene er glade for den tryghed det giver at vide hvad vi skal. Samlingen giver os mulighed for at være sammen og mærke fællesskabet,-  at vi hører til et sted.

Børnene er nu sammen med deres stuekammerater, vi taler sammen om emner, som interesserer dem/os, - det kan være spontane eller planlagte emner. Vi synger sange , leger lege, børnene optræder for os, vi har rim og remser,  etc.  Børnenes personlige og sociale kompetencer udvikles blandt andet igennem fællesskabet. Vi lytter til hinanden, men børnene øver sig også i at være i centrum, fx når de har noget de gerne vil fortælle os. Samling er også en mulighed for at stimulere børnenes almene viden.

Vi tager udgangspunkt i gruppen af børn og deres behov og derfor er det forskelligt det der foregår til samling. Men det er vigtigt for os at det er afvekslende og interessant for børnene

Derefter spiser vi frokost sammen. Vi drikker vand til madpakkerne. Børnene hjælper med at rydde op.

Bagefter går vi alle på legepladsen, undtagen de børn der skal sove.

Legepladsen er børnehusets største rum, der er frisk luft, mulighed for kropslig udfoldelse, man kan lege med sand, vand og jord.

Kl. ca 14.15 spiser vi frugt, som børnene selv har med. Det serveres på fælles frugtfade.

Derudover får de rugbrød eller hjemmebagt brød. Børnene skal ikke have to madpakker med, men for at kunne betale for brødet om eftermiddagen er der oprettet en forældreforening som skal være med til at skaffe penge via fonde og forældrearrangementer.

Inden børnene går hjem om eftermiddagen er det vigtigt at de hjælper med at rydde op. Det gælder både hvis vi er ude eller inde. Det handler om fælles ansvar og til det har vi brug for forældrenes opbakning.

 

 

Så hvordan kan en dagligdag se ud for vuggestuebørnene i Børnehuset

Vuggestuen: (Myretuen)

Kl. 7.30 åbnes vuggestuen og herefter er der mindst 1 voksen på stuen. Dette er et godt tidspunkt til stille leg og hygge. de børn der kommer mellem 6.30-7.30 kan spise morganmad i børnehavens fællesrum.

Kl. 8.30-9.00 På dette tidspunkt spiser vi sammen lidt formiddagsmad fra medpakken, Det vil være rart at børnene er mødt ind kl. 9, da vi så efter formiddagsmaden, sammen har mulighed for evt. at komme på tur, eller lave andre aktiviteter, som fx rytmik, motorik, male mm.

Af samme grund vil vi gerne have besked inden kl. 9, hvis jeres barn er syg eller holder fri.

Kl. 10.30-11.30. Nu spiser vi vores frokost og for mange vil det være tid til en ren ble og en middagslur. Ofte er dette også et godt tidspunkt for en sang, rim eller andet godt.

Kl.14-14.30 spiser vi frugt som alle har medbragt et stykke af og lagt i køleskabets grønt kasse. Al frugten skæres ud til fælles frugtfad og vi får en skive brød til, som vi sørger for.

Kl. 16.00 samles de vuggestue og børnehavebørn der er tilbage. Det kan enten være i vuggestuen eller i fællesrummet.

Sidst opdateret 26. februar 2018