Nordre Ringvej 5, 8550 Ryomgård, Tlf.: 8753 6350
Velkomstfolder BHV.
Billede 1
Velkommen til nye børn og forældre i
den integrerede institution
Børnehuset Ringvejen

 
 
 
                                                                                      
Ndr. Ringvej 5
8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4850


ct@syddjurs.dk
Børnehuset er åben 6.30 - 17.00
Fredag 6.30 - 16.00

 
Personale
Leder: Charlotte Thastum
Souschef: Lisbeth Søndergaard
 
Ansatte i Børnehaven:
Marian Torntoft - pædagog
Helle Thy - pædagog
Dorte Rauff – pædagog
Jannie Bager - medhjælper
 
Ansatte i Vuggestuen:
Signe Brøgger - pædagog
Anette Henriksen - pædagog
Christina Elkjær - pædagog
 
Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til nye børn og forældre. Se særlig velkomstfolder til vuggestueforældre.
Vi glæder os til at I kommer her i huset og håber på et godt og konstruktivt samarbejde med jer.
Vi håber også at denne folder kan være med til at gøre jer lidt klogere på hvem vi er.

Børnehuset er en integreret institution med 1 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. Vi har ca 45 børn i alderen 3-6 år og 14-16 vuggestuebørn. Børnene er fordelt på 4 stuer, Myretuen (Vuggestuen), Koglestuen, Uglestuen og Troldestuen.
Børnene er aldersopdelte, både når vi går på tur og når vi går i dybden med et emne. Det kan fx være sprog, bevægelse, naturen, så hedder grupperne:
Snegle 3 årige,
Mus 4 årige
Ræve 5 årige.
Børnehavebørnene holder samling på stuerne med det fasttilknyttede personale, inden vi spiser.
 
Børnehusets fysiske rammer
Vi lægger vægt på at det skal være rart at komme i vores hus og at der er en god atmosfære. Vores rum er store og lyse og der er mange gode m2, som børnene kan bevæge sig rundt i. Æstetikken er vigtig for os, her skal være  indbydende og de ting børnene fremstiller skal præsenteres ordentligt.
I vores indretning af rummene har vi fokus på motorik, plads til konstruktionslege, plads til at finde hyggekroge og plads til fællesskab. Det er vigtigt for os at børnene har mulighed for at finde sammen i små og store fællesskaber, men også har mulighed for at finde et ”helle”, hvor man kan sidde med en bog i ro og mag og koble af.
 
Vi har en dejlig stor legeplads. Der er græs og fodboldmål, en ”skov” med krat hvor vi kan lege gemmeleg, lave huler og klatre i træer. Fliser hvor vi kan køre på mooncars og lære at cykle, hængekøjer vi kan dase i, en vandtønde  vi kan hente vand til at lave smatkager af. Vi elsker vores legeplads og arbejder løbende på at gøre den attraktiv og spændende.
 
Hvad brænder vi for?
Bevægelse
Vi har særligt fokus på bevægelse og udeliv. Uderummet er vores ekstra rum og der er dejlig højt til loftet. Både det at bevæge sig og være ude bidrager til at styrke børnenes motorik, robusthed og livsglæde.
Nærområdet har nogle  stisystemer, som vi benytter uden at skulle over de store veje, så der øver børnene sig i at cykle og gå ture. Vi lærer børnene at cykle og har stor succes med at de har lært det inden de starter i skoleJ Vi bruger også skolens idrætsanlæg samt Skjold, hvor vi klatrer,  løber og spiller bold.
Børnene kommer på ture, både korte som lange. Målet er at alle er på tur en gang om ugen, og på disse ture er der forskellige temaer, alt efter årstiden. Men specielt krop og bevægelse brænder vi for året rundt. Vi skal ud og få pulsen op, så vi kan mærke vores hjerter banke, klatre i træer, gå på line, lege med bolde, og meget mere.
Vores seneste tiltag inden for bevægelse er fredagsmotion. Her tager nogle på tur på løbecykler, løber en tur, danser til musik hele formiddagen, laver forhindringsbaner.
 
Naturen
Vi ønsker at lære børnene at forholde sig nysgerrigt og respektfuldt i forhold til naturen.
Når vi tager i skoven kan vi sammen undre os og være nysgerrige.
Vi kan lide at fordybe os i naturen og er interesserede i Mariehønens livsvilkår, og vi indfanger Haletudser og følger deres udvikling.
Vi er glade for at lave bål og har en velindrettet åben bålplads. Vi benytter os af naturens mangfoldighed som ”krydderi” til vores bålretter. Vi ønsker at introducere naturens forskellige elementer i vores bålmad og pirke til børnenes nysgerrighed og ikke mindst udvide deres madhorisont.
Vi bruger tusindfryd, mælkebøttekronblade og  slangehoved (vild blå blomst) i vores bålbrød og hyldeblomster i vores pandekager. Og vi flår også gerne en fasan og laver fasansuppe, eller vi indsamler brændenælder til en lækker suppe. Vores forældre og børn er gode til at bakke op om Husets naturinteresser og bidrager med fx kranier og fugleæg,  eller vi kan være så heldige at få en and som en forældre  har skudt i weekenden!
 
Vores pædagogiske tilgang
Vi er optaget af en relations og ressourcetænkning - kaldet ICDP - International Childhood Development Programme.
Det kandler kort fortalt om den store effekt det har når den voksne ændrer tilgang til barnet. Det handler om at se barnets intentioner og ikke fokusere på barnets handling. Og det er den voksne der påtager sig lederskabet på en anerkendende måde.
Vi tilbyder ICDP forløb for forældre og det vil som regel være forløb af 3 -4 mdrs varighed, hvor familien mødes vores ICDP vejleder hver 3. uge. Det kan være små hverdagsudfordringer som man kan få vejledning til.
 
Mad
Da der ikke er indført madordning i Børnehuset, er madpakkerne dermed børnenes vigtigste energikilde. En decideret madpolitik hvor vi forbyder det ene og det andet har vi ikke. Men vi  appellerer til den sunde fornuft.
Gennem madpakken kan du være med til at støtte dit barns sunde madvaner, vise omsorg og støtte dit barns trivsel. Lad den indeholde rugbrødshapsere med varieret pålæg, en rest aftensmad, udskåret frugt og grønt. Hold igen med ostehapsere, frugtstænger og gør det i stedet til noget særligt, - det vil sige en gang i mellem.
Undlad helt diverse youghurt, chokoladebarer, da det er det første dit barn ser når det åbner madkassen og det første (og måske det eneste) der bliver spist. Det er ikke ok ”benzin” til dit barns hjerne.
 

Forældrebestyrelsen
Som medlem af bestyrelsen er med til at planlægge den årlige grillfest og julecafeen. Derudover har man mulighed for at få et indblik i Husets pædagogik, tanker, udvikling og ikke mindst budgettet. Og ikke mindst blive involveret i kommunens politikker, budgetforløb, fremtiden etc
Der er 5 forældrerepræsentanter i bestyrelsen valgt for to år ad gangen. Derudover er der 2 suppleanter valgt for 1 år ad gangen. Valg til bestyrelsen foregår til sommerfesten.
 
 
 

Kommunikation
hvordan kommunikerer vi med hiananden?
Det foregår via et månedligt Nyhedsbrev, refereater fra bestyrelsesmøder, forældre intra og børnehusets facebook side.
Nyhedsbreve og billeder bliver lagt på Intra, så vi vil stærkt anbefale at man logger sig ind der. Bestyrelsen har oprettet en facebook gruppe kun for forældre i Børnehuset.

 
Forældresamtaler
Alle forældre inviteres til individuelle samtaler med personalet.
Formålet med samtalerne er at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling, samt styrkelse af forældresamarbejdet.
Man inviteres I til en samtale efter ca. 3-5 måneder ved vuggestuestart og ved børnehavestart.
Samtalen skal bruges til en snak om hvordan indkøringen er gået og hvordan jeres barn trives og de gensidige forventninger til samarbejdet omkring jeres barn. Det gælder både ved start i vuggestue og børnehave.
Børnehaveforløbet afsluttes med en skolesamtale omkring tidlig SFO start, som er 1.april.
I Syddjurs kommune er det besluttet at alle børn skal sprogscreenes senest når de er 3,4 år. Det foregår ved at I forældre udfylder et skema om jeres barns sproglige kompetancer og pædagogen laver en sprogtest. Begge dele plottes ind i et Rambøll system og derefter kan resultatet læses. Testen gennemgåses med forældrene ved 1. børnehave samtale
I er til enhver tid velkommen til at bede os om en samtale, ligesom vi kontakter jer for en samtale, hvis vi mener der er behov for det.
 
 
Ferier
I uge 28- 29 – 30, og mellem jul og nytår har institutionen i princippet lukket. Men der er pasningsmulighed i en af de 6 institutioner i distriktet.
D. 24 dec. og Grundlovsdag har institutionen lukket.
 
Aflevering og afhentning
På tavlen på døren til garderoben står der hvad vi har oplevet i løbet af dagen, men også hvad der skal ske i løbet af ugen. Husk at give jer tid til at læse her.
Når I kommer skal I slå en skrå streg på afkrydsningslisten i køkkenet og skrive hvornår I henter jeres barn. Når I henter jeres barn igen, skal I (eller gerne jeres barn) slå en skrå streg den anden vej igen. Men det er vigtigt at vi også får sagt goddag og farvel til hinanden.
Vi vil altid gerne vinke farvel sammen med  jeres barn og til det har vi et vinkevindue på Koglestuen og Troldestuen.
 
Garderoben
Da børnene er meget ude er det vigtigt at overtøjet er i orden, at der altid hænger regntøj og at der ligger rigeligt med skiftetøj. OG HUSK NAVN I.

Fødselsdage
Når børnene har fødselsdag vil vi gerne fejre det. Nogen gange fejres det i børnehuset, på stuerne og andre gange bliver vi inviteret hjem, det aftales i hvert enkelt tilfælde. Vi har aftalt at børnene ikke får slikposer til fødselsdage. For at undgå at børnene går i sukkerchok er det vigtigt at børnene også får serveret ”rigtig mad”.
 
Lusepolitik
Det er vigtigt at I forældre fortæller os, hvis jeres barn har lus, for lus smitter!!
Hvis vi opdager lus hos jeres barn, ringer vi efter jer så barnet kan komme i behandling.
Når der kommer nye remedier på markedet informerer vi jer om det. Er det svært at komme lusene til livs, kan man få hjælp af sundhedsplejersken til, hvordan man får bugt med problemet.

Spillebuleuge
Vi afholder spillebule en uge om året, hvor børnene medbringer spil af alle mulige slags. Det gælder både brætspil, men også spil til PC, play station etc.
 
Ipads
Børnehuset har 8 Ipads. I Syddjurs Kommune er Medieleg (Ipad) et fokusområde i 2017.  Vi har været på kurser i, hvordan vi her i huset kan bruge Ipads som et kvalificeret og udviklende værktøj for børnene. Vi er stadig i dialog om hvordan vi anvender vores Ipad konstruktivt i hverdagen, så læringen er i fokus.
 
Bedsteforældredag
Børnene inviterer en gang årligt deres bedsteforældre til at tilbringe en dag i Børnehuset. De kan her give deres bedsteforældre et indblik i deres dagligdag. I løbet af dagen vil der være forskellige aktiviteter, som man kan være sammen om.
 
Legetøj
Vi har en legetøjspolitik i hele børnehuset. Den sidste fredag i måneden må børnene have ét stykke legetøj med. Der vil komme opslag op, når dagen nærmer sig. De andre dage leger børnene med husets legetøj.
 
Forældrearbejdsdag

Vi har en arbejdsdag om året. Det er en hyggelig eftermiddag, hvor forældrene og personalet, udover at arbejde ”hårdt” på at forskønne og forny legepladsen, også får talt med andre forældre, de ikke ser til daglig. Vi slutter altid dagen af med at spise sammen.
 
Sommerfest
Hvert år i juni afholder børnehuset en sommerfest, arrangeret af bestyrelsen. Sommerfesten er en god måde at sige velkommen til nye forældre og ryste den nye forældregruppe sammen på.
 
Solpolitik
Børnene skal være smurt ind i solcreme hjemmefra.
-vi smører børnene ind efter frokost og igen kl. 15 (vi køber parabene - og parfume fri solcreme, - det koster 20 kr pr. barn pr. sommer)
- vi skaber så meget skygge på legepladsen som muligt bl.a. med vores solsejl
- vi tjekker UV indekset
- vi opfordrer til at børnene har en solhat med og løst dækkende tøj på
Børnene kan på særligt varme dage være inde ml. kl.12 og 15
 
Sygepolitik
Ved sygdom skal I ringe og melde jeres barn syg om morgenen.
 
Febersyge børn skal holdes hjemme. Er dit barn feber frit, men ikke ”på toppen” – er vores erfaring at det ofte er en god ”investering” at holde barnet hjemme i fred og ro. Barnet kan komme tilbage i Børnehuset, når det er i stand til at følge vores dagligdag.
 
Sygdom kan vi ikke forhindre, men vi kan samarbejde om at minimere smittespredningen ved en fælles indsats.
I Børnehaven forsøger vi at minimere smitte og sygdom ved:
 
  • At lære børnene vigtigheden af at vaske hænder efter toiletbesøg og inden vi spiser
  • Ofte at lufte ud
  • Vi er ude hver dag
  • Vi har håndsprit stående i alle rum til de voksne
  • Vi sender syge børn hjem
Hvis du bringer dit syge barn i institutionen øges belastningen for det syge barn, de andre børn og personalet.
 

 
Sundhedsstyrelsen har følgende hovedregler, som vi følger:
 

  • Syge børn må ikke møde i institutionen
  • Et barn med smitsom sygdom må først komme i institutionen, når det ikke smitter længere
  • Barnet er raskt, når det på sædvanlig vis kan klare at opholde sig i institutionen, dvs. at det skal kunne klare at deltage de aktiviteter, det plejer, uden at det kræver særlig pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage på udflugt.

Vi giver kun medicin der er lægeordineret og til kroniske sygdomme
 
 
Samarbejdspartnere
Børnehusets personale har til tider brug for hjælp udefra, for at kunne give hvert barn de bedste udviklingsbetingelser. Vi har mulighed for at få hjælp fra kommunens talepædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog og inklusionsvejledere og som noget nyt en social faglig rådgiver, som kommer her i huset hver torsdag. Den social faglige rådgiver kan man som forældre også få en samtale med.
Henvendelse vil altid ske i samarbejde med jer forældre.
 

Sidst opdateret 30. juni 2017